แนะนำเมนูทดลองประสบการณ์

แนะนำประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและดาเตะ

・สถานที่ดำเนินงาน,การเตรียมการของอาสาสมัครล่าม,ค่าเดินทางของครูจะต้องแยกจ่ายต่างหาก
・รูปภาพทั้งหมดเป็นภาพที่ช่วยจินตนา อาจจะแตกต่างจากของจริง

 • สมาคมจัดดอกไม้เคยากิ
ระยะเวลาทีใช้ 1 ชั่วโมง ~
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน ประมาณ 1,000 เยน (ค่าดอกไม้)
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ ตั้งแต่ 3 ท่าน ~ มากสุด 30 ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน
 • ประสบการณ์ใส่ชุดกิโมโน อุเมะราบุ
ระยะเวลาทีใช้ ~ 6 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 5,500 เยน (รวมค่าเช่า,ค่าบริการใส่ชุด)
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ ตั้งแต่ 1 ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 วัน
 • เอนชืออิน ~ ทำสายลูกปัด ~
ระยะเวลาทีใช้ 20 ~ 45 นาที
ค่าใช้จ่าย 1,000 ~ 8,000 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 30 ท่าน
การจอง สามารถจองได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
 • สมาคมโอโมเทะเซนเคริวยาโยย
ระยะเวลาทีใช้ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงครึ่งเป็นต้นไป
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 1,000 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 30 ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์
 • ชมรมการสวมใส่ชุด
ระยะเวลาทีใช้ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมซักรีด 10,000 เยนต่อ 1 กลุ่ม (เปลี่ยนไปตามจำนวนคน)
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 25 ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์ จำเป็นต้องใช้กระจกบานใหญ่เพื่อให้เห็นทั้งตัวขึ้นอยู่กับสถานที่
 • ชิมานุกิ ติดลวดลายตุ๊กตาโคเคชิ
ระยะเวลาทีใช้ ประมาณ 30 นาที (มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล)
ค่าใช้จ่าย 1 ตัว 500 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 5 ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์
 • ซมรมพับกระดาษเซนได
ระยะเวลาทีใช้ ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 800 ~ 1,000 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ ปรึกษากันได้ (เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนคนครู)
การจอง จองล่วงหน้าก่อนตั้งแต่ 2 อาทิตย์จนถึง 1 เดือน
 • พิพิธภัณฑ์กล้องคาเลโดสโคปเซนได ~ ประสบการทำกล้องคาเลโดสโคปแบบง่ายๆ ~
ระยะเวลาทีใช้ ประมาณ 5 - 30 นาที
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 1,200 เยน, 4,000 เยน
(แตกต่างกันไปตามประเภท)
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 15 ท่าน
การจอง ไม่จำเป็น
 • กลุ่มชาเขียว
ระยะเวลาทีใช้ 1 ชั่วโมง ~
ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนคน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ ปรึกษากันได้
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์ ~ 1 เดือน
 • สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเขียนสี
ระยะเวลาทีใช้ 2 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย ปรึกษากันได้
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 20 คน (ปรึกษากันได้)
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์ ~ 10 วัน
 • ศิลปะทรายกับหินแบบโฮะโซะกะวะ สมาคมฟูจิ
ระยะเวลาทีใช้ 1 ชั่วโมงครึ่ง ~ 2 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 500 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 3 ~ 5ท่าน
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์
 • ชมรมชาเขียว
ระยะเวลาทีใช้ 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจำนวนคน)
ค่าใช้จ่าย ค่าชา,ค่าขนม,ค่าดอกไม้,ค่าวัสดุ
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 2 ~ มากสุดถึง 20 คน(ปรึกษากันได้)
การจอง จองล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์
 • ชมรมวิจัยการนวดโซบะด้วยมือ มิยางิ
ระยะเวลาทีใช้ ตั้งแต่ 1 ขั่วโมงครึ่ง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 400 เยน,ในกรณีที่ไม่ลองทำ หนึ่งที่ 300 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ มากสุด 15 ท่าน
การจอง สามารถจองเดือนถัดไปได้จนถึงวันที่ 15 ของทุกๆเดือน
อื่นๆ ใช้ก๊าซโพรเพน
 • ประสบการณ์นั่งทำสมาธิ วัดรินโน่
ระยะเวลาทีใช้ 20 ~ 30 นาที (ปรึกษากันได้)
ถ้าหากรวมการทัศนศึกษาในสวน 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 500 เยน (รวมค่าการทัศนศึกษาในสวน)
การจอง ล่วงหน้าก่อน 2 อาทิตย์ขึ้นไป
อื่นๆ สามารถจองได้เฉพาะช่วงเช้าวันธรรมดา หรือช่วงบ่ายหลัง 15.30 นาฬิกาเท่านั้น
 • ชั้นเรียนโยคะยามเช้า
ระยะเวลา ตลอดปี (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 9.10 น.)
เวลาที่ใช้ 40 นาที
ค่าใช้จ่าย ผู้มาเยือนทั่วไป 1,500 เยน/ผู้เข้าพัก 500 เยน
จำนวนผู้ใช้บริการที่รองรับ ตั้งแต่ 2 คน แต่ไม่เกิน 20 คน
การสำรองล่วงหน้า จำเป็นต้องสำรองล่วงหน้าภายในเวลา 18.00 น. ในวันก่อนเข้าชั้นเรียน
 • เส้นทางการปั่นสุดเพลิดเพลินไปกับจักรยานครอสไบค์ (บริการเช่าจักรยาน)
ระยะเวลา ตลอดปี (สามารถเช่ายืมได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.)
เวลาที่ใช้ เริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมง 30 นาที แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1,000 เยน ต่อคัน ต่อการใช้งาน 3 ชั่วโมง
จำนวนผู้ใช้บริการที่รองรับ สูงสุด 4 คน (ผู้ใหญ่)
การสำรองล่วงหน้า จำเป็นต้องสำรองล่วงหน้า

ประสบการณ์หัตถกรรมหมู่บ้านอากิว ในการจัดหาล่ามมีค่าใช้จ่ายต่างหาก

●แหล่งกำเนิดศิลปะอากิว
54 อาซาอุเยฮาระ อากิวมาจิยุโมโตะ เขตไทฮาคุ เมืองเซนได จังวัด มิยางิ 982-0241
ประมาณ 40 นาทีจากสถานีรถไฟเซนไดโดยรถยนต์

 • โองโคมะยะ ฮิโรย

ติดรูปที่ลูกข่าง

เวลาทำการ 9 ~ 17 น.
ระยะเวลาทีใช้ ตั้งแต่ 15 นาที (เปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนคน)
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 1,000 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 1 ท่าน ~ 20 ท่าน
การจอง จองได้หากมี 10 ท่านขึ้นไป
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุด
 • ร้านกังกุอังตุ๊กตาโคเคชิ

ระบายสีตุ๊กตาโคเคชิ

เวลาทำการ 9 โมง ~ 5 โมงเย็น
ระยะเวลาทีใช้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 1,000 เยน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 1ท่าน ~ งสุด 65 ท่าน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
วันหยุดประจำ วันอังคาร
 • คุมะโนะโด

ตะเกียบเคลือบเงา

เวลาทำการ 9 โมง ~ 5 โมงเย็น
ระยะเวลาทีใช้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1 ท่าน 1,300 เยน (ค่าจัดส่งสินค้าต่างหาก 200 เยน)
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 3 ท่าน ~ สูงสุด 30 ท่าน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดประจำ

※เนื่องจากใช้แล็กเกอร์จากธรรมชาติ จึงมีการหลุดลอก
ทางเราจะส่งของที่ท่านทำไปให้ทางไปรษณีย์ในภายหลัง

 • ร้านตุ๊กตาโคเคชิ ซาโต้

ระบายสีตุ๊กตาโคเคชิ

เวลาทำการ 9 โมงเช้า ~ 5 โมงเย็น
ระยะเวลาทีใช้ ประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1,000 เยนต่อ 1 ท่าน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 1 ท่าน ~ สูงสุด 50 ท่าน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า (ถ้าหากมีที่ว่างสามารถปรึกษากันได้ถึงแม้ไม่ได้จองล่วงหน้า)
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดประจำ
 • โรงงานย้อมสีและทอผ้า สึรุ

การย้อมสีครามผ้าเช็ดหน้า

เวลาทำการ 9 โมงเช้า ~ 5 โมงเย็น
(ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ไม่สามารถทดลองทำการย้อมสีผ้าได้)
ระยะเวลาทีใช้ 1ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1,500 เยนต่อ 1 ท่าน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 2 ท่าน ~ สูงสุด 30 ท่าน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดประจำ
 • ศิลปะและหัตถกรรม ฮิระโนะ

ทำพวงกุญแจหรือจิ๊กซอร์

เวลาทำการ 9 โมงเช้า ~ 5 โมงเย็น
(เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น สามารถลองทำได้)
ระยะเวลาทีใช้ 1ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 1,000 ~ 1,500 เยนต่อ 1 ท่าน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ จำเป็นต้องติดต่อสอบถามก่อน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดประจำ
 • ตุ๊กตาโคเคชิ วากาสึมะ

ประสบการณ์การทำตุ๊กตาโคเคชิ,ที่เสียบปากกา,ที่วางตะเกียบ,ที่วางไข่,การระบายสีเครื่องประดับ และใช้เครื่องที่ทำเคลือบดินเผา

เวลาทำการ 9 โมงเช้า ~ 5 โมงเย็น
ระยะเวลาทีใช้ 30 นาที ~ 1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย 500 เยนต่อ 1 ท่าน
จำนวนคนที่สามารถรองรับได้ 1 ~ 5 ท่าน
การจอง จำเป็นต้องจองล่วงหน้า
วันหยุดประจำ ไม่มีวันหยุดประจำ

※รูปภาพทั้งหมดเป็นภาพที่ช่วยจินตนา อาจจะแตกต่างจากของจริง

TOP