เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร

การดำเนินไปของการใช้ "เมนูที่ช่วยเหลืออินเซ็นทีปทัวร์"

ผู้จัดทัวร์:บริษัท, องค์กร
บริษัทที่จัด:บริษัททัวร์

ผู้ให้บริการเมนูที่ช่วยเหลือ:องกรณ์ที่บริการให้การช่วยเหลือในรายการเมนูที่ช่วยเหลือ

ข้อมูลติดต่อสอบถาม
(สมบัติสาธารณะ)สมาคมการท่องเที่ยวนานาชาติเซนได
ฝ่ายการประชุม
ผู้รับผิดชอบด้านเชิญชวนอินเซ็นทีป
Tel:+81-22-268-9603 Fax:+81-22-268-6252
E-mail:incentive@sentia-sendai.jp


TOP