Facilities

Hall Lists

No Hall Name Location TEL
1 Sendai International Center Conference Building Aobayama, Aoba-ku 81-22-265-2211
Sendai International Center Exhibition Building
2 Miyagi Exhibition Center (Yume Messe Miyagi) Exhibition Building Minato, Miyagino-ku 81-22‐254‐7111
Miyagi Exhibition Center (Yume Messe Miyagi) West Building
3 Izumity 21 Izumi-chuo, Izumi-ku 81-22‐375‐3101
4 L-Sola Sendai Chuo, Aoba-ku 81-22‐268-8041
5 L-Park Sendai Ichibancho, Aoba-ku 81-22‐268-8300
6 Sunfesta Oroshimachi, Wakabayashi-ku 81-22‐235-1100
7 Sendai Shozankan Kamisugi, Aoba-ku 81-22‐213-9188
8 Xebio Arena Sendai Nagamachi, Taihaku-ku 81-22-748-0877
9 Sendai Sunplaza Hall Tsutsujigaoka, Miyagino-ku 81-22-257-3300
10 Sendai City Information & Industry Plaza Chuo, Aoba-ku 81-22-724-1200
11 Sendai City Silver Center Kakyouin, Aoba-ku 81-22-215-3191
12 Sendai City War Reconstruction Memorial Hall Omachi, Aoba-ku 81-22-263-6931
13 Kamei Arena Sendai (Sendai City Gymnasium) Tomizawa, Taihaku-ku 81-22-244-1111
14 Taihaku Ward Cultural Center Nagamachi, Taihaku-ku 81-22‐304‐2211
15 Hirose Ward Cultural Center Shimo-ayashi, Aoba-ku 81-22-392-8401
16 Sendai City Welfare Plaza Itsutsubashi, Aoba-ku 81-22-213-6237
17 Miyagino Ward Cultural Center Gorin, Miyagino-ku 81-22-257-1213
18 Sendai Civic Auditorium Sakuragaoka-koen, Aoba-ku 81-22-262-4721
19 Sendai Chamber of Commerce and Industry Honcho, Aoba-ku 81-22‐265‐8124
20 Wakabayashi Ward Cultural Center Minami-Koizumi, Wakabayashi-ku 81-22-282-1171
21 Sendai Mediatheque Kasugamachi, Aoba-ku 81-22-713-3171
22 Tokyo Electron Hall Miyagi Kokubuncho, Aoba-ku 81-22-225-8641
23 TKP Garden City Sendai Chuo, Aoba-ku 81-22‐714‐8101
24 TKP Sendai Conference Center Kakyouin, Aoba-ku 81-22-217-7126
25 TKP Garden City Sendai Kotodai Kokubuncho, Aoba-ku 81-22-726-5072
26 TKP Sendai Nishiguchi Business Center Honcho, Aoba-ku 81-22-397-8521
27 Tohoku University Centennial Hall Kawauchi Hagi Hall Kawauchi, Aobaku 81-22-795-3391
28 Heanel Sendai Honcho, Aoba-ku 81-22-222-1121
29 Hitachi Systems Hall Sendai Asahigaoka, Aoba-ku 81-22-276-2110
30 Composite Sports Garden of Miyagi Sekisuiheim Super Arena (Grande 21) Rifu-machi, Miyagi-gun 81-22-356-1121
31 Tagajo City Cultural Center Chuo, Tagajo 81-22-368-0131
32 Natori Performing Arts Center Masuda, Natori 81-22‐384‐8900
33 Kesennuma Civic Hall Sasagajin, Kesennuma 81-226‐22‐6616

Hotel Lists

No Hotel Name Location TEL
1 The Westin Sendai Ichibancho, Aoba-ku 81-22‐722‐1234
2 Koyo Grand Hotel Honcho, Aoba-ku 81-22‐267‐5111
3 Sendai Kokusai Hotel Chuo, Aoba-ku 81-22‐268‐1111
4 Hotel Metropolitan Sendai Chuo, Aoba-ku 81-22‐268-2525
5 Ark Hotel Sendai Aoba Dori Omachi, Aoba-ku 81-22‐222-2111
6 Sendai Royal Park Hotel Teraoka, Izumi-ku 81-22‐377-1111
7 ANA Holiday Inn Sendai Shintera, Wakabayashi-ku 81-22‐256-5111
8 Sendai Sunplaza Hotel Tsutsujigaoka, Miyagino-ku 81-22‐257-3333
9 Sendai Joytel Hotel Nakayama-Minami, Sanezawa, Izumi-ku 81-22‐719-3217
10 Hotel Sendai Garden Palace Tsutsujigaoka, Miyagino-ku 81-22‐299-6211
11 Hotel Hokke Club Sendai Honcho, Aoba-ku 81-22‐224-3121
12 Hotel Monterey Sendai Chuo, Aoba-ku 81-22‐265-7110
13 Akiu Resort Hotel Crescent Akiu-machi, Taihaku-ku 81-22‐397-3111
14 Kagaribi no Yu Ryokusuitei Akiu-machi, Taihaku-ku 81-22‐397-3333
15 Hotel Iwanumaya Akiu-machi, Taihaku-ku 81-22‐398-2011
16 Hotel Sakan Akiu-machi, Taihaku-ku 81-22‐398-2233
17 Hotel New Mitoya Akiu-machi, Taihaku-ku 81-22‐398-2301
18 Yosenkaku Iwamatsu Ryokan Sakunami, Aoba-ku 81-22‐395-2211
19 Sakunami Onsen Yuzukushi Salon Ichinobo Sakunami, Aoba-ku 81-22‐395-2131
20 Matsushima Onsen Yumoto Matsushima Ichinobo Matsushima-machi, Miyagi-gun 81-22‐353-3333
21 Hotel Matsushima Taikanso Matsushima-machi, Miyagi-gun 81-22‐354-2161
22 Miyagi-Zao Royal Hotel Zao-machi, Katta-gun 81-224‐34-3600
23 Raforet Zao Resorts & Spa Zao-machi, Katta-gun 81-224‐35-3111
24 Sun-Marine Kesennuma Hotel Kanyo Minatomachi, Kesennuma-city 81-226‐24-1200
25 Espole Miyagi Youth Hostel Saiwaicho, Miyagino-ku 81-22‐293-4631